OFERTA

OFERTA

Dokumenty potrzebne do wykonania wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego.

Lokal mieszkalny
(nieruchomość lokalowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu )

 • aktualny odpis z księgi wieczystej – do uzyskania w Sądzie Rejonowym w wydziale Ksiąg Wieczystych;
 • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
 • wypis z rejestru gruntów na działki na których znajduje się budynek, w którym usytuowany jest lokal – do uzyskania w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym;
 • w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu;
 • inne mające wpływ na określenie stanu prawnego lokalu m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.;

W przypadku rynku pierwotnego należy przedłożyć dodatkowo:

 • kopia pozwolenia na budowę– do uzyskania od dewelopera lub spółdzielni Mieszkaniowej;
 • rozkład funkcjonalny lokalu – ksero z dokumentacji technicznej – do uzyskania od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej;
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową.

Lokal użytkowy:

 • aktualny odpis księgi wieczystej – do uzyskania w Sądzie w wydziale Ksiąg Wieczystych;
 • wypis z rejestru gruntów na działki, na których usytuowany jest lokal – do uzyskania w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym;
 • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
 • umowa najmu (gdy lokal jest przedmiotem najmu);
 • inne mające wpływ na określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.

Dom jednorodzinny (nieruchomość gruntowa zabudowana):

 • aktualny odpis księgi wieczystej – do uzyskania w Sądzie Rejonowym w wydziale Ksiąg Wieczystych;
 • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków – do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym;
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy – do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub w Gminie;
 • pozwolenie na budowę;
 • pozwolenie na użytkowanie, lub potwierdzenie zgłoszenia do użytkowania;
 • projekt techniczny (rzuty poszczególnych kondygnacji, przekrój pionowy, opis techniczny podstawowych elementów budynku);
 • kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji;
 • kopia umowy przedwstępnej w przypadku podpisania takiej umowy w celu zbycia nieruchomości;
 • inne mające wpływ na określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.

Działka gruntu:

 • aktualny odpis księgi wieczystej – do uzyskania w Sądzie Rejonowym w wydziale Ksiąg Wieczystych;
 • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków oraz mapa zasadnicza – do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym;
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy – do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub w Gminie;
 • inne mające wpływ na określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.

Nieruchomości komercyjne (zabudowane):

 • aktualny odpis księgi wieczystej – do uzyskania w Sądzie Rejonowym w wydziale Ksiąg Wieczystych;
 • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków oraz mapa zasadnicza – do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym;
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy – do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub w Gminie;
 • obowiązujące umowy najmu;
 • informacja na temat wydatków operacyjnych: zarząd nieruchomością, podatki, ubezpieczenie nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste.

W przypadku braku w/w dokumentów możemy za dodatkową opłatą  je skompletować.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z fachowej, rzetelnej i szybkiej obsługi przez naszą firmę.
Niezwykle ciężko jest stworzyć cennik za świadczone przez nas usługi.

Na rynku nieruchomości występuje bardzo duża różnorodność nieruchomości, które podlegają wycenie i z racji tego wydaje się niemożliwym stworzenie cennika dla każdej z nich. Niemniej jednak postaramy się podać ceny najpopularniejszych (najczęściej powtarzających się) wycen nieruchomości.

Koszt wyceny nieruchomości zależy od następujących czynników:

 • charakteru, rodzaju i wielkości części składowych stanowiących przedmiot wyceny
 • kosztów, ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonywanymi czynnościami (dojazdy, opłaty, koszty przygotowania materiałów źródłowych)
 • terminu wykonania wyceny
 • stanu dokumentacji przedstawionej przez zleceniodawcę
 • nakładu pracy rzeczoznawcy

Koszt usługi każdorazowo wyceniany jest indywidualnie przy uwzględnieniu powyższych czynników.

 Wycena nieruchomości – cennik usług

Rodzaj nieruchomości: Cena od (PLN)*
pojedyńcza działka pod zabudowę mieszkaniową lub zagrodową 600
niezabudowana działka komercyjna o powierzchni do 1000m2 600
niezabudowana działka komercyjna o powierzchni do 10 000 m2 1000
niezabudowana działka komercyjna o pow. ponad 10 000 m2 1500
wycena typowej działki rolnej o pow. 1 ha fizycznego 500
wycena typowej działki rolnej o pow. do 10 ha fizycznych 700
wycena działki rolnej o pow.ponad 10 ha – do negocjacji od 1 000
wycena kilku działek w jednym komplecie – cena za jedną działkę 200
kilka działek w sąsiedztwie – cena za jedną działkę 200
Kilkanaście – kilkadziesiąt działek w sąsiedztwie – cena za działkę 150
wycena budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pow. użytkowej do 100 m2 600
budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. użytkowej powyżej 100 m2 1000
wycena budynku jednorodzinnego powyżej 200 m2, budynku wielorodzinnego/kamienicy 2000
grunt z budynkiem/budynkami o pow. użytkowej budynku (lokalu) do 50 m2 600
wycena pojedyńczego lokalu mieszkalnego 600
wycena kilku lokali mieszkalnych w jednym budynku – za jeden lokal 300
wycena pojedyńczego lokalu użytkowego 850
wycena kilku lokali użytkowych w jednym budynku – za jeden lokal 500
nieruchomość użytkowa (biurowa, magazynowa, handlowa) o pow. do 500 m2 2600
nieruchomość użytkowa (biurowa, magazynowa, handlowa) o pow. do 2000 m2 5200
nieruchomość użytkowa (biurowa, magazynowa, handlowa) o pow. powyżej 2000m2 10400
inne do uzgodnienia

* Ceny podane w netto (+23% VAT)
** Powyższe ceny nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
*** Ceny świadczonych usług ustalane są indywidualnie w zależności od celu wyceny, lokalizacji nieruchomości, nakładu pracy, dodatkowych kosztów.